Menu
Your Cart
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 18€ ΚΑΙ ΓΙΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30€. ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΝΟΜΟΥΣ.

Όροι χρήσης Ιστοσελίδας

 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
4.1 Η Black Pig of Olympus τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της και των εγγεγραμμένων χρηστών του Φάρμα Φωτιάδη.gr σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2742/97, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και έχει γνωστοποιήσει νομίμως την τήρηση του Αρχείου της στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα των χρηστών που καταχωρούνται στο Αρχείο της Black Pig of Olympus είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που έχουν δηλωθεί από τον πελάτη κατά την υποβολή της παραγγελίας του ή την εγγραφή του και είναι απολύτως απαραίτητα για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών της Black Pig of Olympus (αποστολή προϊόντων, τιμολόγηση, αναγνώρισή του ως χρήστη κλπ.).
4.2 Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των δεδομένων είναι αποκλειστικά η διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας (τιμολόγηση, αποστολή προϊόντων, αποστολή ενημερωτικού υλικού κλπ), δηλαδή η εξυπηρέτηση του σκοπού εγγραφής σας και παράλληλα η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) για την αναγνώρισή σας από τον εξυπηρετητή και την παροχή σε εσάς πρόσβασης στις σελίδες και υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου. Για το σκοπό της αποθήκευσης τα δεδομένα διαβιβάζονται σε server εντός Ε.Ε. Η συναίνεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.
4.3 Σε περίπτωση που επιλέγετε να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή σας με πληρωμή μέσω του συστήματος της VIVA (βλ. παρακάτω υπό 5.3), η Black Pig of Olympusσας ενημερώνει ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να περιληφθούν σε αρχείο που περιέχει προσωπικά δεδομένα και στοιχεία συναλλαγών που αφορούν στις συναλλαγές αυτές, καθώς και να τύχουν επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους σε τρίτους προς εκτέλεση της συναλλαγής σας και ειδικότερα στην εταιρεία VIVA, στους Οργανισμούς και τις Τράπεζες έκδοσης Καρτών, αλλά και στις αρμόδιες εποπτικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές, με σκοπό την ολοκλήρωση της πληρωμής σας και την πρόληψη και καταστολή αξιόποινων πράξεων.
4.4 Η Black Pig of Olympus δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του Φάρμα Φωτιάδη.gr σε κανένα τρίτο φορέα. H Black Pig of Olympus μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει την προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν ή επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Επιπλέον, τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Black Pig of Olympusέχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου παρέχουν σε αυτόν, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς την Black Pig of Olympusή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.
4.5 Ενημερωτικά Δελτία Η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), ούτε θα διαβιβαστεί σε τρίτους αποδέκτες. Ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Black Pig of Olympus θα λαμβάνετε μόνο εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε εισάγοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη σχετική θέση. Σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα που θα λαμβάνετε, θα υπάρχει επιλογή διαγραφής σας από τη λίστα αποδεκτών του.
4.6 Κάθε πελάτης ή εγγεγραμμένος χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία τους, όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε, διορθώσετε, τροποποιήσετε, ενημερώσετε τα δεδομένα που έχετε δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσετε την εγγραφή σας, οποτεδήποτε, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση info@blackpigofolympus.gr. Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.
4.7 Χρήση Cookies 

Η Black Pig of Olympus χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό της. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε α) Μόνιμα cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ωσότου τα διαγράψετε) β) Προσωρινά cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν μέχρι να κλείσετε τον browser σας). Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Αν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες μέσω του Δικτυακού Τόπου, οι πληροφορίες μπορεί να συνδεθούν με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies. Αν δεν αποδέχεστε τη χρήση των cookies από την Black Pig of Olympus, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να μην δέχεται cookies. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
5. ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
5.1 Η αγορά προϊόντων από το Δικτυακό Τόπο www.Φάρμα Φωτιάδη.gr  αποτελεί σύμβαση πώλησης από απόσταση με την έννοια του νόμου για την προστασία του καταναλωτή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Σχετικά με τις τιμές, τη διαδικασία πληρωμής και αποστολής των προϊόντων, καθώς και το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο.
5.2 Τιμές
Οι τιμές ισχύουν για το χρονικό διάστημα που αναφέρονται στον Δικτυακό Τόπο. Σε κάθε περίπτωση ισχύουσα θεωρείται η τιμή που αναφέρεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
5.3 Τρόποι Πληρωμής
Η πληρωμή για τις αγορές μέσω του Δικτυακού μας Τόπου μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
α. με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω του συστήματος πληρωμών της Πλατφόρμας VIVA «vivapayments». Η πληρωμή μπορεί να γίνει με χρήση των Καρτών που προσδιορίζονται περιοριστικά στον κατάλογο που δημοσιεύεται στον Διαδικτυακό Τόπο της VIVA (www.vivapayments.gr) όπως αυτός τροποποιείται και συμπληρώνεται κατά καιρούς. Σημειώνεται ότι στο σύστημα του Φάρμα Φωτιάδη.gr δεν αποθηκεύονται τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των χρηστών μας.
β. με αντικαταβολή κατά την παράδοση του προϊόντος.
γ. με τραπεζική κατάθεση.
5.4 Τρόπος, χρόνος και κόστος Αποστολής
Οι αποστολές των προϊόντων μας γίνονται με φορτηγό ψυγείο της εταιρείας. Οι χρόνοι παράδοσης ποικίλλουν ανάλογα με τον τόπο αποστολής και την διαθεσιμότητα των προϊόντων. 
5.5 Ακύρωση παραγγελίας.
Για την ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε e-mail στο info@blackpigofolympus.gr ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 2351095777 και να μιλήσετε με κάποιον αντιπρόσωπο της Black Pig of Olympus. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά τη στιγμή αυτή είναι δυνατή μόνο η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
5.6 Δικαίωμα υπαναχώρησης
Η πώληση προϊόντων της Black Pig of Olympus μέσω του Δικτυακού της Τόπου αποτελεί σύμβαση εμπορίας αγαθών από απόσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα. Κατά συνέπεια, ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος, χωρίς αιτιολόγηση, μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερών, που αρχίζουν από τη στιγμή της παραλαβής του. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με την αποστολή συμπληρωμένης δήλωσης υπαναχώρησης (pdf) στη διεύθυνση info@blackpigofolympus.gr. Σε περίπτωση έγκυρης υπαναχώρησής σας, θα σας επιστρέψουμε το σύνολο του τιμήματος των προϊόντων που αγοράσατε, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής τους, εκτός αν επιλέξατε άλλο από τον φτηνότερο τρόπο αποστολής, οπότε και δεν θα σας επιστραφεί η διαφορά. Στην περίπτωση αυτή, ως πελάτης επιβαρύνεστε μόνο με τα έξοδα επιστροφής, σύμφωνα με το νόμο.
5.7 Αλλαγές
Αλλαγές στα προϊόντα που αγοράσατε μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός 10 ημερών από την αγορά, με την απόδειξη αγοράς τους και με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και δεν έχουν καταστραφεί οι ετικέτες που τα συνοδεύουν. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε κάποιο προϊόν, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε μέσω e-mail στο info@blackpigofolympus.gr προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
6.1 Οποιοσδήποτε χρήστης ή επισκέπτης ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στον Δικτυακό Τόπο Φάρμα Φωτιάδη.gr, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει μια αίτηση με τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – Τηλέφωνο – E-mail – URL και να την αποστείλει στο info@blackpigofolympus.gr.
6.2 H Black Pig of Olympusδεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι στο Φάρμα Φωτιάδη.gr κατά τις συναλλαγές τους με τους χρήστες των υπηρεσιών διαφήμισης. Επίσης η Black Pig of Olympus δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτό και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
7.1 Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (“links”) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η Black Pig of Olympusσε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέxεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πέραν του αναφερομένου στον Δικτυακό Τόπο. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Black Pig of Olympusγια το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που ακολουθεί αυτούς τους συνδέσμους.
7.2 Η Black Pig of Olympus δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. H Black Pig of Olympusδιατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.
7.3 Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Black Pig of Olympusσε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται  για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται μέσω αυτών από τρίτους ή τις διαφημίσεις που περιέχουν.
8. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
8.1 Παρ’ όλο που καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε όλες οι πληροφορίες του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τους χρόνους αποστολής των προϊόντων, να είναι ακριβείς, η Black Pig of Olympus δεν εγγυάται ότι ανά πάσα στιγμή όλες οι σχετικές πληροφορίες, με όποιο τρόπο κι αν παρέχονται, είναι ορθές και έγκυρες.
8.2 Εκ μέρους των δημιουργών και διαχειριστών του Δικτυακού Τόπου δεν παρέχεται kαμία εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη, σχετικά με το είδος ή την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Το περιεχόμενο του Φάρμα Φωτιάδη.gr(πληροφορίες, φωτογραφίες, κείμενα κλπ), τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του, παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
8.3 Προβαίνετε σε χρήση του Δικτυακού Τόπου με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Η Black Pig of Olympusκαι οι συνεργάτες της δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε τρίτους για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, περιουσιακή ή ηθική) προκληθεί από την χρήση του Δικτυακού Τόπου, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
8.4 Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Black Pig of Olympus, οι εκπρόσωποι, οι συνεργάτες και οι εργαζόμενοί της για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσής τους που οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας, δηλαδή σε περιστατικό εκτός του εύλογου ελέγχου τους.
9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
9.1 Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Black Pig of Olympusδεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, απώλεια ή ηθική βλάβη προκύψει από την xρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου, στην χρήση των οποίων ο χρήστης προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.
9.3 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Φάρμα Φωτιάδη.gr, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές εμφανίζονται, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.
9.4 Οι xρήστες του Δικτυακού Τόπου αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα www.Φάρμα Φωτιάδη.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου. Επιπλέον, οι χρήστες που προβαίνουν σε αγορές μέσω αυτού αποδέχονται ότι τα προϊόντα που παραγγέλνουν από την Black Pig of Olympus προορίζονται για προσωπική και όχι εμπορική χρήση. Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου ευθύνονται έναντι της Black Pig of Olympus για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή ηθικής βλάβης τυχόν της προκληθεί από την παράνομη ή αντίθετη στους παρόντες Όρους χρήση του Δικτυακού Τόπου εκ μέρους τους.
10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
10.1 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου Φάρμα Φωτιάδη.gr και οι όροι συναλλαγής με το ηλεκτρονικό κατάστημα της Black Pig of Olympus, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης αποδέχεστε και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Πατρών.
10.2 Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
10.3 Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Black Pig of Olympus και του επισκέπτη ή χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών τοy www.Φάρμα Φωτιάδη.gr . Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.
Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου.
 

Προσθέστε το ΤΚ σας, και επιβεβαιώστε πως μπορούμε να παραδώσουμε στην περιοχή σας.