Menu
Your Cart
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 18€ ΚΑΙ ΓΙΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30€. ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΝΟΜΟΥΣ.

Όροι και Προυποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ


 


Ο διαδικτυακός  τόπος (ιστοσελίδα, site) eshop.farma-fotiadi.gr  (στο εξής «Δικτυακός Τόπος» ή «Φάρμα Φωτιάδη.gr») αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης Black Pig of Olympus .


 


Ο Δικτυακός Τόπος  eshop.farma-fotiadi.gr  δημιουργήθηκε από την Black Pig of Olympus και προσφέρει τις υπηρεσίες του με τους παρακάτω Όρους Χρήσης, τους οποiους ο αποδέκτης των υπηρεσιών (στο εξής “χρήστης”, “πελάτης” ή απλώς “εσείς”) καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση του Δικτυακού Τόπου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους.


 


Οι παρακάτω Όροι Χρήσης διασφαλίζουν την ορθή χρήση των πληροφοριών και των διαδικασιών αγοράς προϊόντων από το Φάρμα Φωτιάδη.gr Οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που αναφέρονται στον Δικτυακό Τόπο, καθώς και η υποβολή παραγγελίας μέσω αυτού, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεση και συμφωνία σας με το περιεχόμενο των παρόντων Όρων, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον χρήστη και την Black Pig of Olympus, ισχύοντες ωσάν να έχουν υπογραφεί εγγράφως.


 


Πρέπει να είστε άνω των δεκαοκτώ (18) ετών για να αποδεχτείτε έγκυρα τους παρόντες Όρους Χρήσης. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης τα πρόσωπα που εγγράφονται στο Δικτυακό Τόπο και πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω αυτού θεωρούνται ως ενήλικες και ικανοί προς δικαιοπραξία. Η εγγραφή σας και η υποβολή παραγγελίας στο Φάρμα Φωτιάδη.gr αποτελεί έγκυρη δήλωση βούλησης. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης είναι ανήλικος, ο λογαριασμός του θα διαγράφεται χωρίς προειδοποίηση.


 


Η Black Pig of Olympus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους πιο κάτω Όρους Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, ενημερώνοντας τους επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου με ανάρτηση των νέων Όρων Χρήσης στο οικείο σημείο του. Οι χρήστες οφείλουν με δική τους ευθύνη να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή των παρόντων Όρων. Σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου σε επόμενο χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή των Όρων Χρήσης δεν αφορά παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί.


 


1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ


 

1.1 Οι πληροφορίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται προς ενημέρωση. Ο χρήστης μπορεί να επισκεφθεί τον Δικτυακό Τόπο και να περιηγηθεί σε αυτόν προκειμένου να ενημερωθεί για τα προϊόντα, τους σκοπούς και τον τρόπο δράσης της Black Pig of Olympus, χωρίς χρέωση και χωρίς εγγραφή, ως απλός επισκέπτης. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε τηλεφωνικές παραγγελίες, αξιοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορείτε να βρείτε στο οικείο σημείο του Δικτυακού Τόπου. 


1.2 Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικές παραγγελίες από το Φάρμα Φωτιάδη.gr, θα χρειαστεί να δώσετε ορισμένα στοιχεία σας που είναι απαραίτητα για την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, την τιμολόγηση και την αποστολή των προϊόντων σε εσάς. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δηλώσετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, στοιχεία τιμολόγησης (χώρα, πόλη, διεύθυνση, ΤΚ) μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και στοιχεία αποστολής, εάν διαφέρουν από τα στοιχεία τιμολόγησης. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη, ώστε να μην απαιτείται να παρέχετε εκ νέου τα στοιχεία σας σε κάθε ηλεκτρονική αγορά σας από το Φάρμα Φωτιάδη.gr. Για την εγγραφή θα σας ζητηθεί να δηλώσετε επιπλέον έναν κωδικό πρόσβασης (password).


 


1.3 Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης τα πρόσωπα που πραγματοποιούν παραγγελίες ή άλλες συναλλαγές με το Φάρμα Φωτιάδη.gr, καθώς και όσα εγγράφονται ως χρήστες, θεωρούνται ως ενήλικες και ικανοί προς δικαιοπραξία. Η υποβολή παραγγελίας, όπως και η εγγραφή σας, αποτελεί έγκυρη δήλωση βούλησης.


 


2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΗ


 


2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας παραλαμβάνετε μήνυμα επιβεβαiωσης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας με τα στοιχεία που έχετε δηλώσει. Το μήνυμα αυτό περιλαμβάνει σύνδεσμο από τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τα στοιχεία της εγγραφής σας και τον κωδικό σας (password).


 


2.2 Κάθε χρήστης παραμένει προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες και συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του. Οφείλετε να εξασφαλίζετε τη μυστικότητα του κωδικού ασφαλείας (password) και την τυπική έξοδό σας από την ιστοσελίδα μετά από κάθε χρήση. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε πραγματική ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας του, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα τους διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου. Η Black Pig of Olympus δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόντα όρο.


 


2.3 Η Black Pig of Olympus διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα λογαριασμό χρήστη, εφόσον αποδεικνύεται παραβiαση κάποιου από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή παραβίαση του νόμου από τον κάτοχό του.


 


2.4 Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί την απενεργοποίηση του λογαριασμού του, μπορεί να απευθύνεται στη διεύθυνση info@farma-fotiadi.gr


 


3. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


 


3.1 Ο δικτυακός τόπος eshop.farma-fotiadi.gr  δημιουργήθηκε από την Black Pig of Olympus και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.


 


3.2  Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών ή προμηθευτών), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Δικτυακού Τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Black Pig of Olympus και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχουν υπογpαφεί από την Ελλάδα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μεταπώληση ή με άλλο τρόπο επεξεργασία του Περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, η παραπλάνηση του κοινού ως προς την προέλευσή του από άλλη πηγή, καθώς επίσης και η αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του. Τυχόν αναπαραγωγή, τροποποίηση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Black Pig of Olympus .


 


3.3  Τα σήματα «Black Pig of Olympus » και όλα τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο Φάρμα Φωτιάδη.gr αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Black Pig of Olympus ή των συνεργατών της και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στον Δικτuακό Τόπο δεν θα πρέπει να εκληφθεί κατά κανένα τρόπο ως παραχώρηση άδειας χρήσης των εν λόγω σημάτων από οποιονδήποτε, χωρίς τη γραπτή άδεια της Black Pig of Olympus . Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Προσθέστε το ΤΚ σας, και επιβεβαιώστε πως μπορούμε να παραδώσουμε στην περιοχή σας.